Kar amacı gütmeyen işler, “kalbi doğru yerde olanlar” için su gibi bir ihtiyaçtır –Çocuk hakları ihlallerini engellemek için her türlü çabayı gösteren insanlardan bahsediyorum.

Suriyeli Çocukları Koruma Ağı Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu alaaddin Zaza, Suriye’de çocuk koruma alanında anahtar isimdir. Adı, Suriye’deki çatışmanın başlangıcında, aktivistlerin çocuk koruma ilkeleri konusunda eğitilmesi, okullara acil durum müfredatlarının verilmesi ve çocuk hakları konusunda örgütler arasında koordinasyon sağlanması gibi insani alandaki faaliyetleri ile ortaya çıkmıştır.
Zaza 13 yıldan fazla süredir eğitim alanında deneyime sahiptir. Özellikle fen eğitimi, özel eğitim ve okullarda sosyal alanlar konusunda uzmanlaşmıştır. Özel eğitim alanında (duygusal ve davranışsal bozukluklar) yüksek lisans yapmış ve okulların akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olmalarının yanı sıra okul kalitesini ve derecelendirmelerini geliştirme konusunda geniş deneyimlere sahiptir. İnsancıl faaliyetleri sayesinde Zaza, istikrarsız ülkelerde örgün ve yaygın eğitim, çatışmaya duyarlı eğitim ve barış eğitimi konularında istisnai bir kültür geliştirmiştir. Ayrıca çocuk koruma programları, personel eğitim kılavuzları ve eğitim geliştirme stratejileri tasarlama ve uygulama konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Zaza, otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler dahil, özel ihtiyaçları olan öğrenciler için eğitim programları tasarlama konusunda geniş deneyime sahiptir.
Zaza, akademik geçmişinde Hurras Ağı’nın stratejilerini geliştirme ve metodoloji oluşturma konularına yatırım yapmıştır. Özellikle izleme ve vaka yönetimi kriterleri, çocuk koruma standartlarının okullara ve yerel kurumlara entegrasyonu, toplumu çocuk hakları konusunda güçlendirme ve bu konularla ilgili olarak uluslararası STK’larla işbirliği yapma gibi konular üzerinde durmuştur. Zaza, Suriye’ye çocuk koruma konseptini getiren kişi olarak bilinir. Geçtiğimiz altı yıl boyunca, kişisel olarak yüzlerce yerliyi, aktivisti ve insani yardım çalışanlarını bu konuda eğitmiştir.

alaaddin Zaza, Mart 2018’de, Suriye’deki çocukların insan haklarının ihlaliyle ilgili BM üst düzey panel tartışmalarına katılımı da dahil olmak üzere Suriye’deki insan haklarıyla ilgili bir dizi uluslararası konferansta Hurras ve diğer Suriye sivil ittifaklarını temsil etmiştir.
Meslektaşları arasında, çalışma konusunda özverileriyle, sakinliğiyle, toplantıları yönetme konusundaki uzmanlığıyla be Suriye’deki birçok insan hakları örgüleri arasında aktif bağlantılar kurmasını sağlayan uzlaşma becerileriyle tanınır. Ayrıca, Hurras Ağı ile bir dizi yerel ve uluslararası kuruluş arasında stratejik ittifaklar oluşturmada önemli bir rol oynamıştır.
alaaddin evli ve üç kız babasıdır.