Çocukların refahını sağlamak kalkınmanın temel yapı taşıdır. Bu alandaki aktivistlerin çalışmaları, gelecek için barış mesajı vermeye yönelik politikaların ve savunuculuğun ötesine geçer.

1991 yılında doğan Riyad’ın genel olarak insan haklarına ve özellikle de çocuk haklarına olan ilgisi, 2008’de Suriye Kızılay’daki Çocuklar İçin Yaratıcı Aktiviteler Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Riyad 2013 yılında İşletme – İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisans derecesini tamamlamıştır. O zamandan beri ticari ve kar amacı gütmeyen sektörlerde birçok projeyi yönetmiştir.

Çok sayıda uluslararası insan hakları konferansına katılmış ve Suriye sivil toplum örgütlerine yönetim, insan kaynakları ve idare alanlarında danışmanlık yapmıştır. Ancak kariyeri boyunca, Riyad’ın ana odağı Suriye bağlamında çocukların hakları olmuştur.

Riyad, HRS’yi bir toplum inisiyatifinden yönetim ve operasyonel yapılara sahip, kar amacı gütmeyen bir kuruluş haline dönüştürmede anahtar rol oynamıştır. HRS’nin CEO’su olarak sorumlulukları ağın planlarını ortaklaşa geliştirmek, uygulamalarını denetlemek ve ağın hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları tahsis etmektir.

Riyad, çocukların temel haklarını korumanın sağlıklı bir toplumun temeli olduğuna inanmaktadır. HRS’deki çalışma arkadaşlarına, her zaman çalışandan önce birer insan hakkı aktivistleri olduklarını hatırlatır.
Riyad evli ve iki çocuk babasıdır.